Façade van integriteit

De façade van de integriteit

31 mrt 2016 Geplaatst door leiderschap, management Geen reacties

Ik betrapte me er onlangs op dat ik het opnam voor een “integere” makelaar die had gelogen over de staat van een huis. Dit goed onderhouden huis met een echte houten vloer bleek verre van goed onderhouden en de houten vloer bleek een echte wassen neus. Mijn initiële reactie was: je weet toch dat makelaars alles veel mooier maken dan het werkelijk is? Maar waarom nam ik het eigenlijk voor hen op? En waarom vind ik het normaal dat een taxateur een huis taxeert op basis van de verkoopwaarde omdat ze problemen krijgen als ze teveel van deze waarde afwijken?

Een paar dagen nadat ik mezelf deze vraag voor het eerst had gesteld las ik een artikel in de Times:

Een (wederom integer) Amerikaans merk was in opspraak gekomen omdat er sporen van chemische stoffen in de productlijn werden gevonden. Opmerkelijk te noemen omdat het merk geheel natuurlijke producten verkoopt. In het artikel beschrijft de journalist hoe de organisatie alle aantijgingen ontkent en de discussie van tafel veegt in haar officiële reacties. Bijzonder echter aan het hele voorval was dat de organisatie niet inging op de (terechte) reactie van de journalist die aantoonbaar maakte dat het bedrijf natuurlijke deelfabrikaten gebruikt die worden geproduceerd met chemische processen (met daarin schadelijke stoffen voor het milieu en de huid). Zijn standpunt: hoe natuurlijk ben je eigenlijk als je alleen tot je producten komt door chemische (onnatuurlijke) processen in te zetten?

De definitie van integriteit

Het behouden van je integriteit is een persoonlijke keuze om vast te houden aan je morele, spirituele, artistieke en ethische normen en waarden. De keuze is intern gedreven en bepalend voor al onze beslissingen op ethische en morele gronden. Integriteit is daarmee wezenlijk anders dan moraal en ethiek, die beiden primair extern gedreven zijn.

Bestaat de integriteit nog of is het slechts een façade?

Zonder dat we er erg in hebben gehad zijn deze praktijken van oneerlijkheid ons werkende leven ingeslopen. We hebben geleerd veel kleine oneffenheden in het blantsoen van organisaties, onszelf en de sociale kring, weg te poetsen en het politieke spel te spelen. We knikken bevestigend bij het horen van de talloze verhalen over integriteit, verantwoordelijkheid en transparantie maar hebben ondertussen een gedoogbeleid ontwikkeld dat hier haaks op staat. Dus waarom zijn we dan zo teleurgesteld als we horen dat prominente personen hun integriteit hebben verloren door te stelen, liegen of frauderen zoals bijvoorbeeld bij de recente panama papers?

Door deze verschuivingen te accepteren hebben we ruimte gemaakt voor een maatschappij die is gebouwd op:

Valse karakters

Organisaties en personen worden beoordeeld op basis van karakteristieken die ze in werkelijkheid niet bezitten. Bij hen staat niet wie je bent, maar wie je denkt te moeten zijn centraal. Het kost verdomd veel energie om je anders voor te doen, het politieke spel te spelen en te strijden voor zelfbehoud of vooruitgang. Uiteindelijk is het de vraag wie daarbij gebaad is.

Als leider heb je niks aan ja-knikkers omdat je werknemers je nooit meer zullen uitdagen. Het is een illusie om te geloven dat je altijd zelf tot het hoogst haalbare idee of resultaat kunt komen. Je anders voordoen dan je bent geeft evenmin ruimte voor vertrouwen in jou als leider (iets waar veel leidinggevenden tegenaan lopen) of vertrouwen van jou in je werknemers. Het allergrootste gevaar van het politieke spel is echter dat je steeds verder van jezelf af komt te staan. Zeker in de politiek verliezen veel mensen zichzelf uiteindelijk in het spel.

Als organisatie kost het spinnen van informatie meer tijd en geld dan een oprechte propositie, heeft de façade uiteindelijk een hoog afbreukrisico en kost de façade meer energie dat deze in de regel oplevert. Corruptie binnen de organisatie is de mogelijke ondergang van morgen.

Complexiteit

Om je leugen of zwijgen te valideren, zijn nog meer leugens of is nog meer zwijgen nodig. Daarbij vraagt de façade om continue analyses van situaties en persoonlijke voorbereiding om je eerdere positie in stand te houden.

Waar integriteit opvallend simplistisch is, blijkt een façade ongelooflijk complex. Toch kiest de meerderheid van ons ervoor om de complexiteit te verkiezen boven de simpliciteit. Waarom? Van leiders horen we vaak dat het noodzakelijk kwaad is en dat ze zich er ergens niet comfortabel bij voelen. Maar waarom zou je het dan in stand houden?

En als het ons gevraagd wordt geeft ruim 80% van ons aan dat we merken kiezen die ethisch handelen en integer zijn. Is het niet opmerkelijk dat de basis van een bestaansrecht de integriteit is?

Hoe kan het anders?

Je hebt invloed op de mensen om je heen. Nee, je kunt hen niks opleggen. Wat je wel doet is hen inspireren en bewegen op basis van je eigen gedrag. Dit betekent dat je teamleden, leidinggevenden en je sociale kring ook kunt meenemen in jouw weg naar integriteit. Meer integriteit betekent een leven dichterbij jezelf én meer invloed op de mensen op je heen. Anderen zijn vatbaarder voor de waarheid, voorspelbaarheid en standvastigheid omdat het uiteindelijk altijd de veiligste optie is. Omdat een integer leven minder energie vraagt, biedt deze levensstijl je de mogelijkheid om productiever en energieker te worden.

Welke handvatten helpen je naar een leven met meer integriteit

Integriteit meten

Bekijk jezelf in de spiegel

Net als bij mij in het bovengenoemde voorbeeld, begint integriteit bij jou met het kijken naar je eigen gedrag. Hoe integer ben je en welk perspectief van de wereld heb je? Waar ligt voor jou de grens van integriteit en welk gedrag van jou valt buiten die grenzen? Welke excuses gebruikte jij om dat gedrag te vergoelijken en waarom? Hoe zou je die excuses kunnen wegnemen en je krachten anders in kunnen zetten? Inzicht in jezelf geeft je grip en invloed. De onderstaande vragen, die zijn opgesteld door psychologe Barbara Killinger, zijn bedoeld om je integriteitstemperatuur dagelijks te meten:

 1. Is er een moment geweest vandaag waarop je hebt nagelaten om de waarheid te spreken?
 2. Heb je ergens ja op geantwoord terwijl je eigenlijk nee had moeten zeggen?
 3. Heb je een belofte gedaan om iets te doen of je ergens aan te committeren en de belofte nagelaten waar te maken?
 4. Heb je iemand misleid door ergens mee in te stemmen binnen een bepaalde spanne van tijd die eigenlijk onrealistisch is?
 5. Heb je stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van je gedrag op andere mensen voordat je acteerde?
 6. Hoe vriendelijk en inlevend ben je geweest naar de mensen om je heen vandaag?
 7. Was je begripvol, anders dan veroordelend, naar collega’s of werknemers?
 8. Hoe empathisch ben je vandaag naar jezelf geweest en hoe stond dat in verhouding met anderen?
 9. Hoe eerlijk en reëel ben je vandaag geweest (op een schaal van 1 tot 7)
 10. Ben je ergens te kritisch, ongeduldig, rigide of impulsief geweest gedurende de dag?
 11. Ben je controlerend en dwingend geweest en heb je jezelf afgesloten voor alternatieve mogelijkheden om zaken gedaan te krijgen?
 12. Heb je geluisterd naar de input van anderen en heb je de verantwoordelijkheid gedeeld, heb je meegewerkt of iets gedelegeerd?
 13. Heb je vandaag de controle verloren door impulsief te handelen in plaats van de mogelijke oplossing op een ander moment te overdenken?
 14. Heb je jezelf deadlines opgelegd en vervolgens jezelf vast gebeten in hele kleine details?
 15. Heb je vandaag voor de verleiding gestaan om iets te doen dat tegen je normen en waarden indruist of onethisch is?
 16. Ben je bij jezelf gebleven en heb je alle persoonlijke verantwoordelijkheden op je genomen?
 17. Of heb jij je laten afleiden door zaken of het gebruik van technologie?
 18. Heb je het “juiste” gedaan vandaag ondanks de angst voor eventuele gevolgen?
 19. Werd je in de verleiding gebracht door het vooruitzicht van een beloning of de behoefte aan erkenning?

Creëer een gestructureerde omgeving
Het gestructureerde leven begint met de erkenning dat jij centraal staat in je belevingswereld. Het is vrijwel onmogelijk om invloed uit te oefenen in de wereld om je heen als je geen bewustzijn ontwikkelt met oog voor je omgeving én jezelf.

Ruimte en orde zorgen voor inzichtelijkheid en rust waar rommel je afleidt van het doel. Dit geldt voor je huis, je bureau, je slaapkamer en zelfs de auto. Gooi de niet noodzakelijke dingen weg en breng een systeem aan om te bewaren wat wel noodzakelijk is.

Dit geldt ook voor je programma; overzicht en structuur zorgen over het algemeen voor focus. Focus is niets anders dan gerichte energie. Iets wat uiteindelijk lijdt tot meer aandacht en het behalen van een groter resultaat in de dingen die je doet.

Geef je woord en hou je eraan
Het geven van je woord is deel van de door jou genomen beslissing en brengt gevolgen met zich mee die jij bewust hebt verkozen boven andere mogelijke gevolgen. Om vertrouwen te krijgen van anderen is het belangrijk dat je de eigen verantwoordelijkheden tijdig (her)kent en neemt. Dat betekent ook dat indien jij je woord geeft, je alles binnen je macht moet gebruiken om die toezegging waar te maken. Vermijd hierbij de moeten en maren, moeten is willen en de maar wordt een en.

Zorg ervoor dat je oprecht blijft
Je kunt je niet altijd aan een belofte houden omdat je simpelweg niet altijd alle informatie hebt op het moment dat je een toezegging doet. Voortschrijdend inzicht komt bij iedereen voor. Dat is absoluut geen issue, zolang je maar eerlijk en open bent over het waarom. In de overige 95% van de beslissingen die je maakt is het belangrijk om realistisch te zijn in je afspraken, je te houden aan je woord en (respectvol) eerlijk te zijn.

Verzamel de juiste mensen
Omring jezelf altijd met mensen die je bewondert. In de privésfeer kun je de vriendschappen om je heen analyseren. Waarom ga je om met je vrienden? Wat maakt hen bijzonder en bewonderenswaardig? Haal je energie uit de relatie of kost deze vriendschap je energie? In de negatieve gevallen is het de truc om durven los te laten en de gewoonte te laten varen.

Als leider is het ook een sport om talenten om je heen te verzamelen die over een bepaald onderwerp meer kennis hebben of andere eigenschappen bezitten dan dat jij bezit. Alle impulsen van buitenaf hebben invloed op wat jij naar buiten brengt. Wees je daarom bewust van wie je om je heen verzamelt én van hoe jij overkomt op de ander.

Blijf duidelijk in je verwachtingen
Zorg ervoor (zeker in een zakelijke setting), dat je waarden in lijn staan met je activiteiten en dat anderen weten wat jouw verwachtingen zijn. Iedereen heeft een eigen definitie van respectvol en een andere kijk op de realiteit, zorg daarom voor open communicatielijnen. Laat altijd weten wat jouw definitie van respect is voor elkaar. In de werkrelatie kun je als leider:

 • Je werknemers aanmoedigen om problemen te herkennen en adresseren in een vroeg stadium, zorg ervoor dat ze veilig hun fouten kunnen toegeven en situaties kunnen herstellen. Dit betekent ook dat fouten maken niet wordt afgestraft maar fouten verbergen wel.
 • Werknemers feedback geven over hun kwaliteiten die bijdragen aan de missie en visie van de organisatie en stel samen concrete doelen met daaraan een tijdsspanne verbonden.
 • Werknemers om feedback vragen en (respectvolle) eerlijkheid waarderen. Hierbij is het wel belangrijk dat beide partijen ook weten hoe je feedback geeft en hoe je feedback kunt ontvangen.
 • Integriteit roep je mede op door gebruik te maken van de communicatieve opzet: ik voel, ik zie, ik geloof, ik doe en ik heb nodig.
 • Duidelijke richtlijnen en protocollen op te stellen om integriteitsissues te adresseren. Maak problemen, twijfelachtig gedrag en onethisch gedrag zo snel mogelijk bespreekbaar.
 • Practise what you preach; zuiver gedrag kun je alleen verwachten als jij zelf ook zuiver acteert.
 • (H)erken je eigen aandeel in situaties en stel jezelf de vraag welke rol jij gespeeld hebt. Vermijd het wijzende vingertje.
 • Accepteer je eigen fouten, het kan nooit allemaal altijd goed gaan. Geef jezelf ruimte om fouten te maken en je fouten te corrigeren.

Zelf ook aan de slag met integriteit? Soms helpt het om een coach aan boord te halen die je situaties helpt te analyseren. Je kunt ons daarom altijd bellen of mailen voor een vrijblijvend coaching gesprek.

Deel dit met je netwerk
Tags: , , , , ,