2017: een jaar om te vergeven

2017: een jaar om te vergeven

04 jan 2017 Geplaatst door leiderschap Geen reacties

In 2016 was er meer dan alleen blijdschap, liefde en trots. We zijn teleurgesteld, gekwetst en boos geweest. We hebben losgelaten en vergeven maar er zijn ook incidenten geweest die we nog steeds met ons meedragen. De herinneringen aan die pijnlijke incidenten hebben een negatieve invloed op onze stresslevels en verzwakken ons immuunsysteem. Ik wens jullie dit jaar daarom de kracht van het vergeven toe.

Hoewel dit onderwerp voorheen altijd beschreven werd in het licht van de spiritualiteit, is de positieve impact van vergeving op relaties en degene die vergeeft ook bewezen door de wetenschap. Niet alleen privé draagt vergevingsgezindheid bij aan onze geestelijke gezondheid en gevoel van welzijn, ook professioneel kan vergevingsgezindheid daartoe lijden. Zo blijkt dat organisaties met een vergevingsgezinde dispositie in de cultuur veelal productiever zijn dan organisaties waarbij dat niet zo is. Logisch, want conflicten op de werkvloer zijn net zo onvermijdelijk als in welk andere sociaal netwerk dan ook.

Een onvermogen om te vergeven heeft negatieve effecten op de organisatie en haar werknemers: de negatieve emoties die gemoeid gaan met conflicten kunnen leiden tot een verminderde loyaliteit en destructief gedrag. Wraak en boosheid reduceren ons tot de slechtste versie van onszelf. Omdat werken per definitie vraagt om interpersoonlijke relaties, is vergeving een belangrijk mechanisme waarmee relaties en vertrouwen herteld en versterkt kunnen worden. Deze beide begrippen zijn van essentieel belang voor het creëren van effectieve werkculturen.

Vergevingsgezindheid is een attribuut van de sterkeren. Mahatma Gandhi

De behoefte aan vergeving maakt niet dat je zwak bent; het vereist kracht om trouw te blijven aan je normen en waarden en het vereist wijsheid je te verplaatsen in de beweegredenen van een ander.

Begrip voor de menselijkheid van anderen

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij naar anderen kijken en anderen naar ons, is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat wij predisposities hebben die ons op een bepaalde manier naar situaties laten kijken. Zo is het onze gewoonte om te oordelen over anderen op basis van ons eigen karakter en wereldbeeld maar vergeten we daarbij dat de ander geen kopie is van onszelf. Wanneer we verwachten dat een ander handelt zoals wij zouden handelen, kunnen we daarom vaak niet anders dan teleurgesteld worden.

De basis van vergeving ligt bij het kunnen vergeven van onszelf. Wanneer wij vrede sluiten met ons verleden, hebben we meer ruimte om compassie en empathie te hebben voor anderen. Dat respect voor onszelf en ons respect voor anderen zijn sleutelvoorwaarden voor gezond leiderschap. De onderstaande oefening draagt bij aan ons bewustzijn en dat begrip:

Het trainen van je vergevingsgezindheid met je omgeving

We kunnen meer bewustzijn creëren door samen met onze vrienden, familie of collega’s eerlijk en open te zijn over momenten waarop wij niet naar onze eigen normen en waarden gehandeld hebben. Het doel van deze oefening is om onszelf meer bewust te maken van het gemak waarop wij onze normen en waarden opzij kunnen leggen in, voor ons, stressvolle situaties. Het tweede deel van de oefening is om met elkaar de alternatieve oplossingen te exploreren die beter passen bij ons eigen normen en waardenpatroon. In het laatste deel van de oefening ligt de focus op vergeving, het is de bedoeling dat onderlinge spanningen en irritaties bespreekbaar worden gemaakt (hierbij is het belangrijk dat iedereen leert hoe je zienswijze uitspreekt zonder iemand te veroordelen) en we samen werken aan het verwerven van inzicht waarom iemand zich op bepaalde wijze opstelt op heeft opgesteld. Het doel hierbij is niet om eerder gedrag te rechtvaardigen of af te keuren, maar juist te leren hoe je boosheid los kunt laten. Om dit laatste deel van de oefening kracht bij te zetten kunnen we ruimte maken voor het bespreken van momenten waarop wijzelf vergeven zijn door anderen.

Het mooie aan deze oefening is dat de effecten ervan zelfs merkbaar zullen zijn buiten te cirkel van mensen die meedoen aan de oefening. Een positieve mindset, waar vergeving onder valt, versterkt positieve emoties van mensen om ons heen en lijdt tot betere besluitvorming, beter functioneren en sterkere sociale interacties.

De juiste voedingsbodem voor vergevingsgezindheid

Vergevingsgezindheid kan alleen plaatsvinden als de omstandigheden binnen de organisatie goed zijn. Zo kunnen grote machtsafstanden, onpersoonlijke cultuursvormen en rigide structuren leiden tot verminderd empathisch vermogen en afstand tussen werknemers. Een gebrek aan vergevingsgezindheid lijdt bovendien tot een angstcultuur waar productiviteit vermindert en lijken in de kast worden verstopt.

Wat draagt wel bij aan een positieve mindset en cultuur waarin vergeving onderdeel uitmaakt van de cultuur:

  • Voorbeeldgedrag. Elke leiderschapsrol komt met verantwoordelijkheden. Dit geldt voor je rol als bijvoorbeeld ouder, maar net zo goed voor je rol als leidinggevende. Het gedrag van een leider (of het gepercipieerde gedrag van een leider) is veel bepalend voor de cultuur in een organisatie. Leiders hebben dan ook de verantwoordelijkheid om die positieve mindset uit te blijven dragen, vergevingsgezindheid is daar onderdeel van.
  • Teambuilding. De beste basis voor vergeving is het versterken en bekrachtigen van onderlinge relaties. Beschadigde banden kunnen worden hersteld door nieuwe positieve ervaringen te creëren. Vertrouwen in elkaar staat centraal.
  • Ownership. Het vraagt vertrouwen in de omgeving om te durven erkennen dat we zelf ook fouten maken. Het nemen van onze verantwoordelijkheid voor de fouten die we maken zorgt voor openheid en onderling vertrouwen. Beiden zijn cruciaal voor een positieve mindset en een vergevingsgezinde omgeving.
  • Wijs een mediator aan. Als er conflicten ontstaan moet het mogelijk zijn om in te grijpen. Als die conflicten hoop oplopen, is het voor betrokkenen een uitdaging om elkaar nog te begrijpen. Een onafhankelijke derde is dan vaak ideaal om afstand te creëren tussen het conflict en onszelf. En als het ware te fungeren als een tolk, waarbij de focus ligt op elkaar te begrijpen en vergeven.
  • Gelijkheid. Iedereen binnen de organisatie verdient het om gerespecteerd te worden en niemand zou daarbij boven een ander moeten staan. Dit stimuleert openheid en biedt meer ruimte om fouten te maken en erkennen.
  • Een continue leeromgeving. Iedereen maakt fouten, iedereen kent zijn of haar beperkingen en handleidingen. Het is de taak van de organisatie om medewerkers te helpen bij hun groeiproces, niet alleen in kennis maar ook in kunde. De uitdaging is hierbij overigens om niet de fouten onder een vergrootglas te willen leggen maar vooral te focussen op de mogelijkheden die de ander heeft om nog beter te worden in wat ze doen.
  • Bewustzijn. Het is belangrijk dat medewerkers herkennen welk effect conflicten op hen en op anderen hebben. Ook is het belangrijk om te beseffen dat vergeving niet zozeer betekent dat je het gedrag van de ander goedkeurt, maar dat het vooral gefocust is op het jezelf en anderen toe te staan om verder te gaan.
  • Openheid. Eerlijk kunnen erkennen dat je menselijk bent, dat je fouten hebt gemaakt en dat je met een gekleurde bril naar situaties kijkt is een belangrijke stap in het proces naar een positievere mindset.
  • Grenzen, vergevingsgezindheid betekent niet dat er geen gevolgen aan gedrag verbonden zijn. Elke organisatie heeft gedragsregels nodig om snel in te kunnen grijpen bij ernstige overtredingen.

Voordat je de reis van wraak aflegt, graaf twee graven. Confucius

De vergevingsoefening voor jezelf

Net als andere vaardigheden, is vergevingsgezindheid te trainen. Voor sommigen van ons is het natuurlijker dan voor anderen om te leven naar dit principe. Hoe dan ook, vergeving is een waardevolle eigenschap en de volgende oefening van Everett Worthington kan je helpen om de vaardigheid te leren beheersen:

REACH

R = Recall the hurt

Om te herstellen, dienen we eerst te erkennen dat iets ons pijn heeft gedaan en ons te realiseren wat die gevoelens met ons doen. Kies ervoor om niet gemeen te zijn, jezelf niet als slachtoffer te behandelen en de ander niet als de slechterik te behandelen. Kies ervoor om de persoon te behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden.

E = Empathize with your partner

Empathie betekent dat we onszelf verplaatsen in de ander. Dit kun je doen door je eerst voor te stellen dat de persoon die je geraakt heeft, in de stoel tegenover je zit. Vertel alles wat je dwars zit en wat de situatie met je doet aan die denkbeeldige persoon. Zodra jij je hart gelucht hebt, stel jij je voor dat je de ander bent. Reageer op jezelf alsof je die persoon bent om meer inzicht te krijgen in de mogelijke beweegredenen van de ander. Hierdoor bouw je aan je empathie en als dat niet lukt, in ieder geval aan je compassie. Deze gevoelens zullen je helpen om de eigen wonden te helen.

A = Altruistic gift

Vergeving is een gift, het biedt verlichting. Als iemand ons vergeeft, voelen we onszelf lichter en vrijer. Bovendien lijdt het tot de behoefte een ander niet meer teleur te stellen. Iedereen heeft de gift van vergeving wel eens ontvangen en iedereen heeft de macht om deze gift aan te bieden aan een ander.

C = Commit

Zodra je iemand vergeven hebt, is het belangrijk om je daar aan vast te houden. Er zijn verschillende oefeningen voor, één daarvan is om op papier te schrijven dat je iemand hebt vergeven. Dit helpt je om aan je vergeving vast te houden.

H = Hold onto forgiveness

Er komen momenten waarop je gaat twijfelen aan je vergeving, bewaar je brief uit de voorgaande oefening zodat je weet waarom je iemand vergeven hebt, dat je iemand daadwerkelijk vergeven hebt.


Also published on Medium.

Deel dit met je netwerk
Tags: , , , ,