Een goede speech wordt altijd vergeten

Een goede speech wordt altijd vergeten

16 feb 2017 Geplaatst door communicatie, leiderschap, storytelling Geen reacties

Speeches vergeet je, zelfs als een speech fenomenaal is. De kans is groter dat je onthoudt wie er naast je zat tijdens een speech dan dat je de voordracht kunt itereren. Zelfs bij speeches van de beste specialisten in je vakgebied, is de kans groot dat je als publiek bij tijd en wijle opgaat in je eigen gedachten en niet mee krijgt wat er gezegd wordt. Hoewel de speecher zijn tijd geeft om jou iets te vertellen, is het jouw tijd die de speecher wél of niet gegund wordt. De realiteit is dat toehoorders soms drukker zullen zijn met het Twitteren over je speech dan met het aandachtig luisteren naar wat je te zeggen hebt, hoe briljant en interessant je boodschap ook moge zijn.

Wil je een speech houden die anderen bijblijft? Dan zal je van goeden huize moeten komen. De beste speechers in de wereld: Alexander de Grootte, Roosevelt en Churchill hebben meer speeches gehouden die in vergetelheid zijn geraakt dan speeches die de geschiedenisboeken zijn vastgelegd.

Hier zijn zeven tips om je speech succesvol te oreren:

Hou het kort

We leven in een consumptiemaatschappij, je publiek wil dus ook zo snel mogelijk een “kennis shot” ontvangen. Wetende dat je oreert bij de gratie van je publiek, is het belangrijk dat je het kort houdt. Een speech duurt bij voorkeur niet langer dan 5 á 10 minuten. Hoe langer de speech, hoe groter de kans is dat je verzandt in zijsporen en afleidende informatie.

Schrijf zoals je spreekt (ethos)

Een speech moet passen als een jas, het verhaal dat je deelt moet vloeiend verlopen. Stel je tijdens het schrijven van de speech voor dat je een verhaal vertelt aan één luisteraar. Hierbij is het ontzettend belangrijk om vast te houden aan je eigen stem en stijl. Jij belichaamt de boodschap dus als het publiek niet overtuigt is van jou, zullen ze ook niet overtuigt zijn van je verhaal. Je publiek kan het voelen als je speech niet “eigen” is of voelt dus je menselijkheid is een groot goed. Durf persoonlijk te zijn en te refereren naar je eigen ervaringen of gevoelens zodat er een gevoel van vertrouwelijkheid kan ontstaan tussen jou en je publiek.

Kies voor begrijpelijkheid (logos)

Een goede speech is consistent, relevant en laagdrempelig. Probeer jargon en technische omschrijvingen dan ook zo veel mogelijk te vermijden. Hou rekening met het feit dat boodschappen meermaals herhaald moeten worden voordat het publiek de boodschap echt opneemt. Ga niet prat op exacte cijfers want die zijn vrij lastig om te onthouden. Rond bedragen, cijfers en percentages af. Het publiek is niet 967 mensen groot maar bestaat uit bijna 1000 man.

Wat is je kernboodschap?

Focus je op het aanbrengen van een frame voor je speech. Je frame komt voort uit een wens om iets over te brengen aan je publiek (doelstelling) en de betekenisgeving (vertaling van de kernboodschap), beide geven richting aan je verhaal. Gewoonlijk vertaalt een frame zich tot het brengen van 2 tot maximaal 4 belangrijke boodschappen in een speech die allemaal terugleiden naar de kern. De rest van je oratie kun je zien als de lijm die alle onderdelen van je speech samen brengt. Als je niet in je eigen frame gelooft, blijf dan weg van het podium.

Je frame helpt je ook met het aanbrengen van structuur en focus in je verhaal. Slechte speeches zijn vaak het resultaat van speeches zonder een logisch verloop, hierdoor verliest het publiek vaak haar aandacht én zien ze verbanden in je verhaal niet meer. Alles in de speech dat kan leiden tot verwarring, tegenspraak of afleiding is onnodig. Als een stuk tekst niet past binnen je frame, hoort het ook niet thuis in je speech.

Verdiep je in het publiek (pathos)

Een goede speech is afgestemd op diegene die komt luisteren. Het is daarom belangrijk om van de voren te weten wat de publieksgrootte is, wat zij qua verwachtingen hebben, wat de educatieve achtergrond van je publiek is, welke culturele gewoontes en verschillen er te herkennen zijn, eventueel aanwezige voorkennis en vooroordelen omtrent het onderwerp bij je publiek en tot slot of er belangrijke kennis omtrent het onderwerp mist. Wie zijn ze, waarom komen ze luisteren en wat willen ze uit hun aanwezigheid halen? Kort gezegd is het een kwestie van informatie verzamelen over fysieke, gedragsmatige, demografische en psychografische karakteristieken die je publiek (mogelijk) delen met elkaar en dat te vertalen naar je verhaal.

Welk gevoel wil je het publiek geven? Maya Angelou zei hierover eens:

“Mensen zullen vergeten wat je hebt gezegd en gedaan maar ze zullen nooit vergeten welk gevoel je hen hebt gegeven”.

Een ervaren speecher zal reageren en anticiperen op de feedback die hij of zij krijgt uit het publiek.

Opvallende constructen

Help je publiek zich te laten inspireren. We weten het, dat is nog niet zo makkelijk. Toch zijn er een paar technieken die je kunnen helpen. Zo gebruikte Kennedy een epigram van ongeveer 18 woorden om zijn kernboodschap samen te vatten en bouwde hij de rest van de speech eromheen. Alle grote speechers staan bekend om het feit dat zij dankbaar gebruik maken van retorische middelen in het belangrijkste stuk van de oratie (richting het einde): metaforen, analogieën, verassingen, axiomen, contrasten, illustraties, stiltes en zelfs het puncturen met je stem zijn allemaal technieken die je kunnen helpen. Het is elke speechschrijver aan te raden zich te verdiepen in de diverse framing, agenda setting en priming technieken die de wereld van de retoriek te bieden heeft.

Besteed extra aandacht aan het begin én aan het eind van je speech

Je publiek heeft het meeste aandacht voor je als je het podium op komt. Hou een inleiding zo kort mogelijk én begin sterk met bijvoorbeeld een vraag (stel de vraag alleen als je weet welk antwoord je kunt verwachten), een schokkend feit of een grap die gerelateerd is aan je kernboodschap. Het zou zonde zijn als je al die kostbare minuten verliest aan dankwoorden of introducties.

Het einde van je speech is bepalend voor hetgeen van wordt onthouden. Herinner je publiek aan de kernboodschap, wat is het belangrijkste punt dat zij na je speech moeten meenemen? Waar wil je dat ze over praten nadat ze de deur uitlopen en wat wil je dat ze doen met de opgedane kennis? Geef een voorbeeld en daag ze uit om actie te ondernemen.


Also published on Medium.

Deel dit met je netwerk
Tags: , , ,