Posts tagged " arbeidsmarktcommunicatie "

kleur en persoonlijkheid in recruitment

Kleur en persoonlijkheid

februari 2nd, 2015 Posted by HRM, vormgeving No Comment yet

Kleuren hebben een zeer belangrijke invloed op de attitudevorming van ons ten overstaan van bijvoorbeeld een uiting of organisatie. Uit onderzoek is bovendien gebleven dat de kleurenvoorkeur beïnvloed wordt door onze persoonlijkheidskenmerken. Oftewel, personen hebben een voorkeur voor bepaalde kleuren die passen bij hun persoonlijkheid. De meest bekende theorie met betrekking tot kleuren en persoonlijkheid is het DISC-model. Er zijn echter ook alternatieve methodieken.

De dominante persoonlijkheidskleuren hebben uiteraard elk karakteristieke voor- en nadelen. Alle organisaties, business units en zelfs afdelingen hebben baat bij een combinatie van alle persoonlijkheden. Over het algemeen tref je binnen de organisatie altijd een overheersing aan van specifieke kleurtypen. Deze overheersing komt vaak voort uit het werkgeversmerk, aannamebeleid en HR én bijvoorbeeld de branche waarin de organisatie actief is.

Hou rekening met je kleurgebruik bij de opstelling van een advertentie. Door het kleurgebruik aan te passen op het gezochte karakter voor de functie en de organisatie ( geldt tevens voor de rest van de lay-out), kun je specifieke types aantrekken en daarmee de succesratio van je campagnes verhogen. Het gaat immers niet alleen om het beste talent maar vooral ook om het best passend.

In dit artikel bespreken we twee verschillende modellen met beide een andere toepassing: het DISC-model en een model dat gebaseerd is op Corporate Identity.

Het DISC-model

Is ontwikkeld door Dr. Wiliam Moulton Marston, een zeer bekende gedragsspecialist, die tevens de leugendetectortest heeft ontwikkeld. Het DISC- model deelt de voorkeur op basis van persoonlijkheid in langs twee assen: introvert vs. extravert en ratio vs. gevoel. Hierdoor ontstaan er vier hoofdgroepen:

Dominantie met de kleur rood;
Invloed met de kleur geel;
Stabiliteit met de kleur groen;
Conformiteit met de kleur blauw.

De voorkeur met betrekking tot persoonlijkheid wordt bij dit model getoetst door waarden toe te laten kennen aan ‘kleur’ gerelateerde woorden. Vanuit deze theorie zou je bij de sollicitatieprocedure een online test kunnen doen om zo potentiele werknemers op basis van persoonlijkheid te classificeren.

Een kanttekening is overigens dat dit gaat om de dominante aanwezigheid van een bepaalde set eigenschappen. Het betekent geenszins dat iemand met een rode persoonlijkheid altijd agressief is of dat iemand met een groene persoonlijkheid niet mee kan komen met verandering.

Groen

De persoonlijkheidskenmerken zijn: loyaal, volhardend, voorkomend, goedmoedig, verzoenend, verstandig, ontspannen en tactvol.

Groene persoonlijkheid
Harmonie op het werk en in het privéleven is voor dit persoonlijkheidstype belangrijk. Dit betekent dan ook dat zij het beste tot hun recht komen binnen een informele en warme sfeer met veel zekerheid en heldere communicatie. Ze zijn attent, geduldig, betrouwbaar en staan voor anderen klaar. Plannen is één van hun sterke punten. Verder hebben zij een sterke focus en kunnen zij goed luisteren. Snelheid is niet hun sterkste kant, zij handelen zaken graag zorgvuldig af. Individuen met deze ‘groene’ persoonlijkheid hebben moeite met veranderingen en stress. Besluiteloosheid is ook iets waar zij zich toe kunnen laten verleiden, ze zijn niet altijd even standvastig. Waar ze verder een grote behoefte naar hebben is erkenning en waardering voor hun inzet en loyaliteit. De ‘groene’ persoonlijkheid heeft in die zin grote behoefte aan bevestiging, dit overigens wel op een ingetogen wijze, zij houden er namelijk meestal niet
van om in de spotlight te staan.

Rood

De persoonlijkheidskenmerken zijn: besluitvaardig, hardnekkig, uitdagend, rusteloos, direct, veeleisend, agressief, wilskrachtig, koppig en concurrerend.

Rode persoonlijkheid
Dominant en veeleisend, met een flinke dosis energie. Dat is de ‘rode’ persoonlijkheid. Dit zijn echte doorzetters met een wil om de beste te zijn. Zij houden van veranderingen en zijn initiatiefrijk. Uitdagingen geven ze motivatie, stress doet hen goed en maakt tevens dat zij onder druk toch besluitvaardig blijven. Gedijen doen zij in een hectische omgeving met een directe benadering. Een kanttekening bij deze persoonlijkheid is dat zij soms zeer onomwonden zeggen waar het op staat, dit kan niet iedereen waarderen. Verder hebben zij weinig remmingen, dit resulteert bijvoorbeeld in het hebben van een kort lontje. Daarnaast kunnen zij de neiging hebben om een beetje een ongeleid projectiel te worden, dan willen zij teveel tegelijk. Emoties van anderen worden wel eens vergeten, de lat voor anderen soms te hoog gelegd. Detaillisten pur sang zijn het ook niet, zij kijken eerder naar de grote lijn.

Geel

De persoonlijkheidskenmerken zijn: geestdriftig, inspirerend, spraakzaam, innemend, gezellig, communicatief, speels, aardig, vriendelijk en vrolijk.

Gele persoonlijkheid
De gele persoonlijkheid kenmerkt zich als optimist, zij zijn hartelijk, enthousiast, sociaal en energiek. Samenwerken met anderen doen zij graag, waarbij ze tevens fungeren als inspirator. Deze individuen vertrouwen op de ander en beïnvloeden de omgeving met een gezonde dosis overtuigingskracht en charisma. Een valkuil van deze persoonlijkheid is dat zij de zaken niet altijd goed overdenken, hierbij kunnen zij de zaken net iets te optimistisch zien. Een gevolg hiervan is dat zij soms beslissingen maken op basis van gevoel in plaats van verstand en tevens het einddoel uit het oog kunnen verliezen. Vrijheid is voor hen ook zeer belangrijk, zij willen van alles kunnen aanpakken. Nadeel hiervan is dat zij meer creatief dan planmatig zijn, details worden gauw ontweken.
Daarnaast brengen zij vaak een positieve en motiverende sfeer in de groep, een verborgen knelpunt bij de ‘gele’ persoonlijkheid is hun angst om afgewezen te worden.

Blauw

De persoonlijkheidskenmerken zijn: zorgvuldig, accuraat, verstandig, gereserveerd, grondig, voorzichtig, logisch, tactvol, beheerst en diplomatiek.

Blauwe persoonlijkheid
Zoals de associaties bij de kleur blauw al doet vermoeden zijn mensen met dit type zeer geordend, kritisch en perfectionistisch. Zij zijn zeer analytisch van aard en daarbij heel nauwkeurig. Deze eigenschap kan ervoor zorgen dat snelheid niet echt hun specialiteit is. Ze zorgen wel dat alles tot in de kleinste details is uitgezocht en afgedekt.

De ‘blauwe’ persoonlijkheid houdt van een formele organisatie met een zakelijke insteek. Zij hebben soms echter moeite met het loslaten van de details en zijn zeer voorzichtig. Kritiek is voor hen soms moeilijk te verhappen, voornamelijk door hun perfectionistische karakter. Ze staan niet snel open voor veranderingen, dit kunnen ze pas als alle elementen helemaal zijn afgedekt en uitgelegd. Privacy is voor hen belangrijk, net als eerlijkheid en oprechtheid.
Omgaan met mensen is niet hun sterkste kant, zij vatten zaken soms te serieus op.

Corporate identity model

Onderstaand model is geïnspireerd door het Corporate Identity model. In totaal zijn er vier persoonlijkheidskleuren binnen dit model: geel, oranje, blauw en groen. In deze kleuren zijn de vijf elementen vertegenwoordigd van het big five persoonlijkheidsmodel. Mocht dit nog onbekend terrein voor je zijn; het big five persoonlijkheidsmodel is wereldwijd gezien het meest uitgebreide en toonaangevende classificatiemodel voor persoonlijkheden. Dit model wordt door veel psychiaters gebruikt. Anders dan het disc-model, is dit onderzoek in te zetten voor een diepte analyse. Het vraagt om een zorgvuldige analyse die zich daardoor meer leent voor functies in het hoger management.

Alle karaktereigenschappen worden geschaald op vier hoofdtyperingen :extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid. Hier worden in dit model kleuren aan verbonden. Hieronder vertellen we wat over de kleurtypen én in welke branches je hen het snelste tegenkomt.

Gele persoonlijkheid

De ‘gele’ persoonlijkheid kenmerkt zich door creativiteit. Zij houden van vernieuwing en innovatie. De ‘gele persoonlijkheid’ heeft vaak veel sociale contacten en is tevens makkelijk in het leggen van nieuwe contacten. Dit komt mede doordat zij sociaalvoelend zijn. Autonomie vinden zij heel erg belangrijk, ze houden er niet van om vast te zitten in structuren.

Je vindt hen vooral in: marketing, innovatieve technieken, design, research, multimedia, fashion, gaming industrie, start-ups.

Oranje persoonlijkheid

De ‘oranje’ persoonlijkheid kenmerkt zich door daadkracht. Zij zijn prestatiegericht en willen graag de beste zijn, in hun vak en in onderhandelingen. De commerciële instelling sluit hier bij aan. In hun werk zal het woord ‘target’ waarschijnlijk veelvuldig vallen, zij denken in doelen. Verder zijn zij goed in hun argumentatie en presentatie.

Je vindt hen vooral in: sales, consultancy, advocatuur, entertainment, banken.

Blauwe persoonlijkheid

De ‘blauwe’ persoonlijkheid kenmerkt zich door efficiëntie. Zij houden van structuren, discipline en controle. Tevens zijn zij zeer analytisch van aard. De ‘blauwe’ persoonlijkheid kan goed plannen en organiseren en is zeer integer van aard. Het zijn zakelijke mensen en daardoor zeer feitmatig.

Je vindt hen vooral in/bij: juridische afdeling, overheid, accountancy, verzekeraars, administratie, chemie, bouw, wetenschap.

Groene persoonlijkheid

De ‘groene’ persoonlijkheid kenmerkt zich door de teamgeest. Zij houden van samenwerken, coachen en ondersteuning bieden, teambuilding is waar zij goed in zijn. Daarnaast zijn ze gevoelig voor conflicten, deze lossen ze graag zo snel mogelijk weer op. Sfeer en open communicatie is voor hen belangrijk. Zij gedijen dan ook het beste bij een persoonlijke aanpak. Verder zijn zij goed in het creëren van draagvlak.

Je vindt hen vooral in/bij: zorg, onderwijs, coaching, hulpverlening, ontwikkelingswerk, human resources.

Geel/ Blauw: Dit noemen we de strategische lijn. Iemand kan zowel anticiperen op ontwikkelingen als zich richten op de huidige feiten. Zowel beheersen/verbeteren als innoveren en risico nemen.

Groen / Oranje: Dit noemen we de operationele lijn. Iemand kan zowel mens-als taakgericht handelen. Zowel sturen op individuele resultaten als mensen ondersteunen.


Weten hoe jij kleur in kunt zetten om de best passende kandidaat aan te trekken? We vertellen je graag meer over wat je kunt doen!

Deel dit met je netwerk