Posts tagged " framing "

framing in marketing

Framing in marketing campagnes

december 4th, 2015 Posted by marketing, offline, online, PR No Comment yet

Dit is niet de eerste keer dat we schrijven over het begrip ‘framing’, gemakkelijk te verklaren vanuit de wetenschap dat marketing en framing hand in hand gaan.  (meer…)

Deel dit met je netwerk

Wat woorden kunnen doen: beïnvloeden

december 30th, 2014 Posted by PR No Comment yet

In Amerika zijn ze er heer en meester in “Retorica”. Het beïnvloeden van de beeldvorming van een doelgroep door gebruik te maken van specifieke woorden en/of zinnen. De presidentschappen worden er grotendeels mee bepaald. Alles draait om het realiseren van het gewenste imago én het stimuleren van een bepaalde denkwijze of gedrag. De mens, zonder dat zij zich er soms bewust van is, overtuigen. Dit kan gerealiseerd worden door de logica, de geloofwaardigheid van de schrijver of spreker en het beïnvloeden van de emotie. Het onderwerp wint langzaam maar zeker ook in Europa weer aan terrein. Het gaat niet alleen om via welk middel je de boodschap bij de doelgroep krijgt. Er gaat steeds meer aandacht naar welke bewoording wenselijk is.

Om de doelgroep te kunnen beïnvloeden is het van belang om te begrijpen hoe de psyche werkt en hoe keuze- en denkprocessen in elkaar zitten. Belangrijker nog, hoe leer je de reactie van een doelgroep daarmee accuraat te voorspellen. Welke gewoontes, spreekwijze en normen hebben ze? Dit artikel gaat echter niet over de menselijke psyche en de werking, noch over de vraag wat ethisch is. Het is puur gericht op de invloed die het formuleren van woorden kan hebben op het denkproces en dus de reactie van het publiek, ofwel de doelgroep en ‘spin off’ (anderen die men bereikt maar niet behorend tot de doelgroep).

Stanford University heeft onderzoek gedaan onder publiek over de invloed van een metafoor. Door twee verschillende teksten voor te leggen, werd gekeken naar de verwerking van de boodschap en daarmee dus de gerealiseerde beeldvorming. Eén doelgroep kreeg een tekst over de toenemende criminaliteit die voorts beschreven werd als een epidemie, de andere groep kreeg dezelfde tekst waarbij de criminaliteit werd beschreven als een gevaarlijk monster. Beide doelgroepen werd na het lezen van de teksten gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen op de problematiek zoals beschreven in de tekst. Uit de resultaten bleek dat de doelgroepen significante verschillen vertoonden. De ene doelgroep zocht de oplossing beduidend meer in preventieve maatregelen waar de andere doelgroep sterk gericht was op ‘uitroeiing’. Het onderzoek toont daarmee aan dat door gebruik van specifieke frames of beeldvorming de spreker, of schrijver, gedachten van publiek kan (bij)sturen.

Het gebruik van beeldspraak, passend bij het publiek van een organisatie of merk, kan ervoor zorgen dat een boodschap sneller geaccepteerd wordt of een merk op gewenste wijze wordt gepercipieerd. Het verdient dan ook de aanbeveling, om hier voldoende tijd en aandacht voor te hebben.

Deel dit met je netwerk