Posts tagged " HR "

het einde van de moticvatiebrief

Waarom je de motivatiebrief beter achterwege kunt laten

mei 19th, 2016 Posted by HRM, leiderschap, management, verandering No Comment yet

Rond de 90% van alle motivatiebrieven wordt niet gelezen. Toch blijven werkgevers aan kandidaten vragen om tijd te investeren in dergelijke epistels. Dat roept de vraag op: is een motivatiebrief toch waardevol of is het slechts een oude gewoonte die hardnekkig in stand blijft? (meer…)

Deel dit met je netwerk
De samenwerking tussen HR en Finance

De samenwerking tussen Finance en HR is cruciaal

november 19th, 2015 Posted by management, verandering No Comment yet

Finance en HR hebben altijd een bepaalde verhouding gehad waarin Finance de gatekeeper was en HR gezien werd als de afdeling die vragend haar hand op hield. Deze ongelijke verhouding kwam voort uit de meer operationele en tactische taak van HR en de tactisch/ strategische positie van Finance. (meer…)

Deel dit met je netwerk
Wat zijn de mogelijke rollen van HR?

Wat zijn de mogelijke rollen van HR?

juni 26th, 2015 Posted by HRM, verandering No Comment yet

De HR afdeling heeft in de meeste organisaties altijd de rol gehad van administrateur en manager van menselijke transacties. De laatste jaren is dat in veel landen echter veranderd (meer…)

Deel dit met je netwerk