Posts tagged " kleuren "

kleur en persoonlijkheid in recruitment

Kleur en persoonlijkheid

februari 2nd, 2015 Posted by HRM, vormgeving No Comment yet

Kleuren hebben een zeer belangrijke invloed op de attitudevorming van ons ten overstaan van bijvoorbeeld een uiting of organisatie. Uit onderzoek is bovendien gebleven dat de kleurenvoorkeur beïnvloed wordt door onze persoonlijkheidskenmerken. Oftewel, personen hebben een voorkeur voor bepaalde kleuren die passen bij hun persoonlijkheid. De meest bekende theorie met betrekking tot kleuren en persoonlijkheid is het DISC-model. Er zijn echter ook alternatieve methodieken.

De dominante persoonlijkheidskleuren hebben uiteraard elk karakteristieke voor- en nadelen. Alle organisaties, business units en zelfs afdelingen hebben baat bij een combinatie van alle persoonlijkheden. Over het algemeen tref je binnen de organisatie altijd een overheersing aan van specifieke kleurtypen. Deze overheersing komt vaak voort uit het werkgeversmerk, aannamebeleid en HR én bijvoorbeeld de branche waarin de organisatie actief is.

Hou rekening met je kleurgebruik bij de opstelling van een advertentie. Door het kleurgebruik aan te passen op het gezochte karakter voor de functie en de organisatie ( geldt tevens voor de rest van de lay-out), kun je specifieke types aantrekken en daarmee de succesratio van je campagnes verhogen. Het gaat immers niet alleen om het beste talent maar vooral ook om het best passend.

In dit artikel bespreken we twee verschillende modellen met beide een andere toepassing: het DISC-model en een model dat gebaseerd is op Corporate Identity.

Het DISC-model

Is ontwikkeld door Dr. Wiliam Moulton Marston, een zeer bekende gedragsspecialist, die tevens de leugendetectortest heeft ontwikkeld. Het DISC- model deelt de voorkeur op basis van persoonlijkheid in langs twee assen: introvert vs. extravert en ratio vs. gevoel. Hierdoor ontstaan er vier hoofdgroepen:

Dominantie met de kleur rood;
Invloed met de kleur geel;
Stabiliteit met de kleur groen;
Conformiteit met de kleur blauw.

De voorkeur met betrekking tot persoonlijkheid wordt bij dit model getoetst door waarden toe te laten kennen aan ‘kleur’ gerelateerde woorden. Vanuit deze theorie zou je bij de sollicitatieprocedure een online test kunnen doen om zo potentiele werknemers op basis van persoonlijkheid te classificeren.

Een kanttekening is overigens dat dit gaat om de dominante aanwezigheid van een bepaalde set eigenschappen. Het betekent geenszins dat iemand met een rode persoonlijkheid altijd agressief is of dat iemand met een groene persoonlijkheid niet mee kan komen met verandering.

Groen

De persoonlijkheidskenmerken zijn: loyaal, volhardend, voorkomend, goedmoedig, verzoenend, verstandig, ontspannen en tactvol.

Groene persoonlijkheid
Harmonie op het werk en in het privéleven is voor dit persoonlijkheidstype belangrijk. Dit betekent dan ook dat zij het beste tot hun recht komen binnen een informele en warme sfeer met veel zekerheid en heldere communicatie. Ze zijn attent, geduldig, betrouwbaar en staan voor anderen klaar. Plannen is één van hun sterke punten. Verder hebben zij een sterke focus en kunnen zij goed luisteren. Snelheid is niet hun sterkste kant, zij handelen zaken graag zorgvuldig af. Individuen met deze ‘groene’ persoonlijkheid hebben moeite met veranderingen en stress. Besluiteloosheid is ook iets waar zij zich toe kunnen laten verleiden, ze zijn niet altijd even standvastig. Waar ze verder een grote behoefte naar hebben is erkenning en waardering voor hun inzet en loyaliteit. De ‘groene’ persoonlijkheid heeft in die zin grote behoefte aan bevestiging, dit overigens wel op een ingetogen wijze, zij houden er namelijk meestal niet
van om in de spotlight te staan.

Rood

De persoonlijkheidskenmerken zijn: besluitvaardig, hardnekkig, uitdagend, rusteloos, direct, veeleisend, agressief, wilskrachtig, koppig en concurrerend.

Rode persoonlijkheid
Dominant en veeleisend, met een flinke dosis energie. Dat is de ‘rode’ persoonlijkheid. Dit zijn echte doorzetters met een wil om de beste te zijn. Zij houden van veranderingen en zijn initiatiefrijk. Uitdagingen geven ze motivatie, stress doet hen goed en maakt tevens dat zij onder druk toch besluitvaardig blijven. Gedijen doen zij in een hectische omgeving met een directe benadering. Een kanttekening bij deze persoonlijkheid is dat zij soms zeer onomwonden zeggen waar het op staat, dit kan niet iedereen waarderen. Verder hebben zij weinig remmingen, dit resulteert bijvoorbeeld in het hebben van een kort lontje. Daarnaast kunnen zij de neiging hebben om een beetje een ongeleid projectiel te worden, dan willen zij teveel tegelijk. Emoties van anderen worden wel eens vergeten, de lat voor anderen soms te hoog gelegd. Detaillisten pur sang zijn het ook niet, zij kijken eerder naar de grote lijn.

Geel

De persoonlijkheidskenmerken zijn: geestdriftig, inspirerend, spraakzaam, innemend, gezellig, communicatief, speels, aardig, vriendelijk en vrolijk.

Gele persoonlijkheid
De gele persoonlijkheid kenmerkt zich als optimist, zij zijn hartelijk, enthousiast, sociaal en energiek. Samenwerken met anderen doen zij graag, waarbij ze tevens fungeren als inspirator. Deze individuen vertrouwen op de ander en beïnvloeden de omgeving met een gezonde dosis overtuigingskracht en charisma. Een valkuil van deze persoonlijkheid is dat zij de zaken niet altijd goed overdenken, hierbij kunnen zij de zaken net iets te optimistisch zien. Een gevolg hiervan is dat zij soms beslissingen maken op basis van gevoel in plaats van verstand en tevens het einddoel uit het oog kunnen verliezen. Vrijheid is voor hen ook zeer belangrijk, zij willen van alles kunnen aanpakken. Nadeel hiervan is dat zij meer creatief dan planmatig zijn, details worden gauw ontweken.
Daarnaast brengen zij vaak een positieve en motiverende sfeer in de groep, een verborgen knelpunt bij de ‘gele’ persoonlijkheid is hun angst om afgewezen te worden.

Blauw

De persoonlijkheidskenmerken zijn: zorgvuldig, accuraat, verstandig, gereserveerd, grondig, voorzichtig, logisch, tactvol, beheerst en diplomatiek.

Blauwe persoonlijkheid
Zoals de associaties bij de kleur blauw al doet vermoeden zijn mensen met dit type zeer geordend, kritisch en perfectionistisch. Zij zijn zeer analytisch van aard en daarbij heel nauwkeurig. Deze eigenschap kan ervoor zorgen dat snelheid niet echt hun specialiteit is. Ze zorgen wel dat alles tot in de kleinste details is uitgezocht en afgedekt.

De ‘blauwe’ persoonlijkheid houdt van een formele organisatie met een zakelijke insteek. Zij hebben soms echter moeite met het loslaten van de details en zijn zeer voorzichtig. Kritiek is voor hen soms moeilijk te verhappen, voornamelijk door hun perfectionistische karakter. Ze staan niet snel open voor veranderingen, dit kunnen ze pas als alle elementen helemaal zijn afgedekt en uitgelegd. Privacy is voor hen belangrijk, net als eerlijkheid en oprechtheid.
Omgaan met mensen is niet hun sterkste kant, zij vatten zaken soms te serieus op.

Corporate identity model

Onderstaand model is geïnspireerd door het Corporate Identity model. In totaal zijn er vier persoonlijkheidskleuren binnen dit model: geel, oranje, blauw en groen. In deze kleuren zijn de vijf elementen vertegenwoordigd van het big five persoonlijkheidsmodel. Mocht dit nog onbekend terrein voor je zijn; het big five persoonlijkheidsmodel is wereldwijd gezien het meest uitgebreide en toonaangevende classificatiemodel voor persoonlijkheden. Dit model wordt door veel psychiaters gebruikt. Anders dan het disc-model, is dit onderzoek in te zetten voor een diepte analyse. Het vraagt om een zorgvuldige analyse die zich daardoor meer leent voor functies in het hoger management.

Alle karaktereigenschappen worden geschaald op vier hoofdtyperingen :extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid. Hier worden in dit model kleuren aan verbonden. Hieronder vertellen we wat over de kleurtypen én in welke branches je hen het snelste tegenkomt.

Gele persoonlijkheid

De ‘gele’ persoonlijkheid kenmerkt zich door creativiteit. Zij houden van vernieuwing en innovatie. De ‘gele persoonlijkheid’ heeft vaak veel sociale contacten en is tevens makkelijk in het leggen van nieuwe contacten. Dit komt mede doordat zij sociaalvoelend zijn. Autonomie vinden zij heel erg belangrijk, ze houden er niet van om vast te zitten in structuren.

Je vindt hen vooral in: marketing, innovatieve technieken, design, research, multimedia, fashion, gaming industrie, start-ups.

Oranje persoonlijkheid

De ‘oranje’ persoonlijkheid kenmerkt zich door daadkracht. Zij zijn prestatiegericht en willen graag de beste zijn, in hun vak en in onderhandelingen. De commerciële instelling sluit hier bij aan. In hun werk zal het woord ‘target’ waarschijnlijk veelvuldig vallen, zij denken in doelen. Verder zijn zij goed in hun argumentatie en presentatie.

Je vindt hen vooral in: sales, consultancy, advocatuur, entertainment, banken.

Blauwe persoonlijkheid

De ‘blauwe’ persoonlijkheid kenmerkt zich door efficiëntie. Zij houden van structuren, discipline en controle. Tevens zijn zij zeer analytisch van aard. De ‘blauwe’ persoonlijkheid kan goed plannen en organiseren en is zeer integer van aard. Het zijn zakelijke mensen en daardoor zeer feitmatig.

Je vindt hen vooral in/bij: juridische afdeling, overheid, accountancy, verzekeraars, administratie, chemie, bouw, wetenschap.

Groene persoonlijkheid

De ‘groene’ persoonlijkheid kenmerkt zich door de teamgeest. Zij houden van samenwerken, coachen en ondersteuning bieden, teambuilding is waar zij goed in zijn. Daarnaast zijn ze gevoelig voor conflicten, deze lossen ze graag zo snel mogelijk weer op. Sfeer en open communicatie is voor hen belangrijk. Zij gedijen dan ook het beste bij een persoonlijke aanpak. Verder zijn zij goed in het creëren van draagvlak.

Je vindt hen vooral in/bij: zorg, onderwijs, coaching, hulpverlening, ontwikkelingswerk, human resources.

Geel/ Blauw: Dit noemen we de strategische lijn. Iemand kan zowel anticiperen op ontwikkelingen als zich richten op de huidige feiten. Zowel beheersen/verbeteren als innoveren en risico nemen.

Groen / Oranje: Dit noemen we de operationele lijn. Iemand kan zowel mens-als taakgericht handelen. Zowel sturen op individuele resultaten als mensen ondersteunen.


Weten hoe jij kleur in kunt zetten om de best passende kandidaat aan te trekken? We vertellen je graag meer over wat je kunt doen!

Deel dit met je netwerk

Wat een beetje kleur kan doen

januari 27th, 2015 Posted by vormgeving No Comment yet

Pinterest staat er bol van; de psychologie van kleuren. Maar wat voor invloed hebben kleuren nou precies en hoe kun je daar gebruik van maken?

Kleur is een fundamenteel onderdeel van ons leven. Vanaf het begin der tijden staan kleuren al symbool voor elementen. Zo staat blauw voor de lucht en ruimtelijkheid, groen voor de natuur en zwart in de westerse wereld voor de dood (in Azië is dit uiteraard wit). In latere jaren zijn wij ook andere betekenissen aan kleuren gaan verlenen, bijvoorbeeld door kleuren te koppelen met karaktereigenschappen van de mens. Hoewel de kruisbestuiving van kleuren en persoonlijkheid nog geen uitgebreide psychologische basis kent, worden de kleurassociaties wereldwijd erkend en geaccepteerd. De betekenis van kleuren worden momenteel veelvuldig gevisualiseerd op social media. Echter wordt er in verhouding weinig over geschreven online zonder een te zeer spirituele inslag.

Feit is echter dat kleuren, in het vak van marketing én communicatie, ontzettend belangrijk zijn. Een consument onthoudt kleuren beter bij een eerste contact met een uiting, merk of product dan bijvoorbeeld de logo en tekst. Tevens is bewezen dat print ik kleur de merkretentie tot 70% kan verhogen ten opzichte van zwart-wit campagnes.

De perceptie van kleuren

“Perceptie is een complex proces waarbij de hersenen visuele, auditieve, enz. percepties bouwt die al dan niet iets hebben te maken met wat er zich werkelijk in de wereld bevindt.” (Jerry andrus)

Je waarneming bestaat in feite uit twee verschillende elementen: sensatie en perceptie. Sensatie betekent feitelijk de ontvangst en organisatie van informatie uit je omgeving. Je perceptie omvat het opvolgende proces, het is de analyse van sensaties die worden gecombineerd met kennis over eerdere ervaringen zodat wij er betekenis aan kunnen geven.

Een object geeft informatie aan de proximal stimulus, die via sensorische receptoren (ontvangers als je ogen) informatie ontvangt over het object. Je sensoren die kleur detecteren, noemen we exterosensoren. Deze sensoren zijn mijn een moeilijk woord exteroceptief, ze registreren prikkels van buiten je eigen lichaam. Onder deze sensoren vallen eveneens je smaak, gehoor, reuk en huid.

De visuele perceptie, verantwoordelijk voor het ‘kijken’ kan een omgeving of situatie nooit volledig reconstrueren. Dit betekent simpelweg dat wij onze eigen werkelijkheid creëren in de waarneming van situaties. De kijk op het leven van jou en mij is daardoor altijd subjectief. Kleur is in feite een psychologische eigenschap welke ontstaat wanneer de hersenen de gedecodeerde informatie bewerkt binnen een lichtbron. Kleursensatie kan verschillen in
helderheid, verzadiging en schakering.

De basiskleuren zijn blauw, groen, rood en geel. Er is ongeveer 92% kans dat jij, in het pre-attentieve proces, ongeveer 5.000.000 verschillende kleuren kunt onderscheiden. Je zou ook deel kunnen zijn van de 8% mannen of de iets kleinere groep vrouwen die kleurenblind zijn. In dat geval heb je een beperkt vermogen om de basiskleuren rood en groen uit elkaar te houden. Hoewel de interpretatie van kleuren en combinaties dan moeilijker is en je deze over zult moeten laten in de (hopelijk) capabele handen van een collega of adviseur, kun je wel kennis nemen van de betekenis van kleuren om zo actief mee te denken en een mening te vormen.

De mens heeft zoals eerder al gesteld bepaalde associaties bij kleurstellingen. Ik ga er in dit artikel geen uitgebreide theorie aan verbinden. De kleurassociaties komen vanuit verschillende achtergronden. Zo hebben we culturele associaties, denk hierbij aan bijvoorbeeld het groene klavertje welk symbool kwam te staan voor geluk in Ierland. Maar kunnen kleuren ook hun oorsprong vinden in de taal, zoals bijvoorbeeld zwart met drukte in Nederland. Deze associatie is bij ons ontstaan door het gezegde: het ziet hier zwart van de mensen.

Er zijn tevens trendmatige associaties, deze ontstaan wanneer een kleur duidelijk wordt verbonden aan een merk. Hierdoor kan de kleur tijdelijk symbool komen te staan voor een bedrijf en haar eigenschappen, bijvoorbeeld het blauw van KLM en het rood van Coca Cola.

Dan zijn er nog politiekhistorische associaties mogelijk, zoals de kleur groen, welke de favoriete kleur was van Hirohito of het rood voor communisme. En als laatste spreken we van religieuze en mythische associaties, zo is zwart-wit symbool geworden voor soberheid omdat de kerk deze kleuren aandroeg voor haar dienaars.

Waar de associatie vandaan komt is nu echter niet het belangrijkste. De associaties van de bekendste kleuren in de westerse samenleving vind je hieronder:

Blauw

Is een populaire kleur, zeker onder mannen. Blauw staat voor dieptegang, professionaliteit, eer, ruimtelijkheid, frisheid, netheid, zakelijkheid, ernst en stabiliteit. Blauw stoot niet af en is bovendien in staat de productiviteit te verhogen.

 • Helblauw: Staat voor kalmte , nuchterheid en objectiviteit.
 • Azuurblauw: Staat voor zelfexpressie, zelfvertrouwen en helderheid.
 • Indigo: Indigo is een rustgevende kleur en staat voor zuivere kennis en
  waardigheid. Indigo staat symbool voor introverse en is de complementaire
  kleur van goud.
 • Lichtblauw: Staat voor ruimtelijkheid, openheid, verfrissing, concentratie en
  koelte.
 • Turkoois: Turkoois staat voor bescherming, intuïtie en een helder bewustzijn.
 • Donkerblauw: Staat voor ondoorgrondelijkheid, afstandelijkheid en introversie
  tevens staat het voor eenzaamheid en duisternis.

Groen

Een rustgevende kleur welke staat voor veiligheid, natuur, zicht, duurzaamheid, gulheid, orde, harmonie en frisheid. De groene kleur heeft het vermogen het stressniveau te kunnen verlagen. Deze kleur wordt door merken als Coca-Cola en Mc Donalds momenteel geïncorporeerd in producten en de merkuitstraling vanwege deze associaties.

 • Lichtgroen: Symboliseert verwachtingen, lente en een open karakter. Kent als tegenhanger
  echter haat en afgunst.
 • Dof groen: Dof groen staat voor twee gezichten en tegenstrijdig gedrag.
 • Olijfgroen: Staat voor een goed humeur, avontuur en camouflage.
 • Diepgroen: Diepgroen staat voor vriendelijkheid, rijkdom, bos en stabiliteit.
 • Aquamarijn: Staat voor geluk.
 • Geel-groen: Symboliseert nieuw leven, frisheid en mogelijkheid tot groei.

Geel

Geel staat voor levendigheid, lente, vrolijkheid, hoop en energie en staat tevens voor geluk. Het is een kleur die aandacht trekt, ook wel een signaalkleur genoemd. In felle tendensen en overheersende aanwezigheid kan het agitatie en hoofdpijn opwekken. Ook kan het staan voor afgunst en verraad.

 • Gele oker: Staat voor heiligheid en verlichting.
 • Goud-geel: Is een symbool voor goddelijkheid, schoonheid, luxe, wijsheid en edelheid.
 • Mosterdgeel: Symboliseert jaloezie en wrok.
 • Groen-geel: Is jong, blij en staat verder voor spontaniteit maar tevens voor jaloezie en
  bezitterigheid.

Rood

De kleur van extase, extraverse, indruk maken, hartstocht, verleiding, liefde en lust maar tevens voor gevaar, angst, strijd en agressie. Deze kleur is zo sterk dat het een fysiologische reactie op kan wekken: verhoging van de hartslag. Dit komt doordat rood eveneens een signaalkleur is.

 • Rode oker: Krachtige aardse kleur, staat voor evenwichtigheid.
 • Bordeaux rood: Staat voor aarde, warmte en gezelligheid en is tevens rustgevend.
 • Scharlakenrood: Deze kleur is een menging van rood en oranje, de kleur staat daardoor
  voor warmte, passie, verlangen, intensiteit en tevens voor roekeloosheid en
  ongeremdheid.

Paars

Staat voor invloed, bedachtzaamheid en rijkdom maar tevens voor mysteries.

 • Violet: Staat voor geheimen, toewijding, genegenheid, conflict en geestelijke groei. Deze kleur kan een gevoel van zekerheid, vastbeslotenheid en waardigheid geven.
 • Lila: Staat voor vrouwelijkheid.
 • Saffierblauw: Staat voor kuisheid en trouw.

Bruin

Staat voor relaxatie, nuchterheid, eenvoud, mannelijkheid en zelfverzekerdheid. Bruin is een aardse, solide kleur. Bruin kan aan de andere kant tevens staan voor armoede, saaiheid, vuil en somberheid.

 • Goudbruin: Staat voor edelheid en allure.
 • Beige: Symboliseert neutraliteit, een rustig karakter en welwillendheid.

Grijs

Is de kleur van conservatisme, simpliciteit, zakelijkheid, massa, serieuze houdingen en tradities.

 • Zilvergrijs: Chique, stijlvol en ingetogen.

Oranje

Staat voor vrolijkheid, dynamiek, sterke identiteit, ruimhartigheid, enthousiasme, creativiteit en betaalbaarheid.

 • Vaal oranje: Symboliseert een gebrek aan eigenwaarde mede door het fletse effect.

Roze

Roze staat voor romantiek, zachtheid en tederheid met kalmerende effecten bij zachte tinten. Het is de kleur van de vrouw. Roze kan tevens gezien worden als kitsch, braaf en zoet. Irritatie kan optreden wanneer tinten hardheid bereiken, zoals Magenta.

 • Magenta: Is een mengeling van rood en blauw en is de complementaire kleur van lichtgroen. Staat voor dominantie, initiatief, erkentelijkheid en
  veeleisendheid.

Zwart

Staat voor sofisticatie, verdieping en kracht en kan elegantie uitstralen maar tevens depressie.

Wit

Wit staat voor leegte, zuiverheid, verlichting en netheid.


 

In het artikel van volgende week zullen we verder ingaan op kleuren en persoonlijkheid, hoe kun je kleur gebruiken bij het zoeken naar een geschikte kandidaat?

Deel dit met je netwerk