Posts tagged " recruitmentproces "

het einde van de moticvatiebrief

Waarom je de motivatiebrief beter achterwege kunt laten

mei 19th, 2016 Posted by HRM, leiderschap, management, verandering No Comment yet

Rond de 90% van alle motivatiebrieven wordt niet gelezen. Toch blijven werkgevers aan kandidaten vragen om tijd te investeren in dergelijke epistels. Dat roept de vraag op: is een motivatiebrief toch waardevol of is het slechts een oude gewoonte die hardnekkig in stand blijft? (meer…)

Deel dit met je netwerk