Posts tagged " vrouwen "

Zwangere vrouwen op de schopstoel

Zwangere vrouwen op de schopstoel

april 29th, 2015 Posted by HRM No Comment yet

Het is een enorm taboe; vrouwen die worden benadeeld op de arbeidsmarkt omdat ze zwanger zijn of kleine kinderen hebben. Toch blijkt uit onderzoek dat 38% van de vrouwen met kinderen worden afgewezen tijdens een sollicitatieprocedure omdat ze bijvoorbeeld ‘niet flexibel genoeg zijn’. Ook bij vrouwen die zwanger worden ten tijde van een tijdelijk contract blijkt er in 67% van de gevallen sprake te zijn van een veranderde arbeidsverhouding die uitmond in een einde dienstverband. TaS deed een klein onderzoek onder 43 vrouwen met kinderen naar hun positie op de arbeidsmarkt. De aanleiding van het onderzoek zijn de steeds meer gehoorde verhalen over de spanning en onzekerheid die zwangere vrouwen ervaren op de werkvloer.

Maike van Oyen, communicatieadviseur bij TaS zegt hierover:

“Ik ben zelf na mijn studie door verschillende werkgevers benaderd dankzij mijn scriptie en artikelen over arbeidsmarktcommunicatie. Het leek dus allemaal perfect te gaan. Na de eerste rondes elke keer goed door te komen kwam het tijdens het eindgesprek eigenlijk altijd op de privésituatie. Het was, zo zou later blijken, een omslagpunt. Reden tot uiteindelijke afwijzing kwam steevast aan op het gebrek aan flexibiliteit omdat ik twee jonge kinderen had. Tijdens één van de gesprekken vertelde de HR- manager (off the record) dat ze voor junior posities op zoek waren naar jonge talenten die het niet erg vonden om 60 uur te maken en dat ik, als moeder van jonge kinderen, die flexibiliteit niet kon bieden. Daarom besloten ze niet met mij verder te willen. Ik ben het nooit vergeten. Toen een vriendin van mij onlangs een slechte beoordeling kreeg nadat ze verteld had dat ze zwanger was en vervolgens op straat kwam te staan, besloot ik dat het tijd was om een klein onderzoek te doen onder vrouwen.”

Hieronder in het kort de resultaten, we laten de cijfers voor zichzelf spreken:

91% van de respondenten is tussen de 26 en 33 jaar oud. Gemiddeld genomen hebben zij een HBO opleiding genoten en 2 tot 3 kinderen. 79% van de vrouwen is werkzaam of werkzoekende in de profit sector, 21% geeft aan in de non-profit sector te werken. In totaal is 9% momenteel zelfstandig ondernemer.
51% van de vrouwen heeft gesolliciteerd of is aan het solliciteren terwijl de kinderen jong zijn (<5). 33% van de vrouwen geeft aan dat er nooit naar de kinderwens is gevraagd tijdens een sollicitatiegesprek. De andere 66% geeft aan dat er regelmatig wordt gevraagd naar kinderen en de eventuele kinderwens.

38% van de vrouwen geeft aan ten minste één keer te zijn afgewezen omdat ze kinderen hebben. 51% heeft meer dan eens een leuke baan afgewezen omdat het naar eigen mening niet te combineren was met de kinderen. Dit blijken vrouwen overigens een moeilijke beslissing te vinden omdat het toch soms om grote offers vraagt. 51 % van de vrouwen heeft te maken gehad met het verlopen van een contract tijdens een zwangerschap. Bij 72% van hen is het contract tijdens de zwangerschap niet verlengd. In 67% van de gevallen komt dat volgens de vrouwen door de zwangerschap, in 1/3e van deze gevallen werd dat ook onofficieel bevestigd door collega’s of meerderen binnen de organisatie.

Opvallend is dat 100% van de vrouwen ervan overtuigd is dat een man, met gelijke of zelfs mindere papieren, sneller carrière zal maken dan een vrouw. Eveneens geven alle vrouwen aan ze dat een man in veel gevallen meer verdient voor hetzelfde werk.

Tot slot geeft 51% van de vrouwen geven aan meer dan eens te maken hebben gehad met seksueel getinte opmerkingen van mannelijke collega’s die direct op hen gericht waren. 40% van de ondervraagde vrouwen geeft aan dat een meerdere wel eens avances heeft gemaakt, bij 21% van de vrouwen is dit zelfs meerdere malen gebeurd. Geen van de vrouwen heeft hier ooit melding van gemaakt, ook niet als het onprettig was. Als reden hiervoor geven ze allemaal aan dat dit ‘zinloos’ is, één van de vrouwen noemde dit zelfs carrièremoord.

Concluderend:

Dit onderzoek is puur indicatief, het is echter duidelijk dat er redenen zijn om hier nader onderzoek naar te doen. Er lijkt sprake te zijn van een benadeelde positie van de vrouw op de arbeidsmarkt, zeker als een vrouw kiest voor kind én carrière. En hoewel wetten geschreven worden om de positie van een zwangere vrouw veilig te stellen, slaagt de opzet daarvan niet. De ethiek hieromtrent lijkt binnen organisaties niet altijd aanwezig en vrouwen willen om uiteenlopende redenen geen melding maken van discriminatie. Duidelijk wordt dat vrouwen ervan overtuigd zijn dat dit een zinloze exercitie is. Hierdoor blijft een groot deel van deze problematiek onder de politieke radar.

 

Deel dit met je netwerk